NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Ursin, M.; Hagen, O. N.
Tittel: Skjærpekompaniet Narviks Kopperfelteter E. Asbertleier Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 2561
Sidetall: 2
Årstall: 1903
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: ASBEST; INDUSTRIMINERALER; KOBBER
Sammendrag: Rapporten meddeler at det er dannet et skjerpkompani ved sammenslutning av rettighetshavere til kobberanvisninger og et asbestskjerp på Leka. Kompaniet eide 63 anvisninger på kobber og rettigheter til en asbest og talk forekomst ved Solsem på Leka. På disse forekomster har kopaniet drevet såpass prøvedrift at de mener forekomsten er lovende. Det påstås at den gjennomsnittlige kobbergehalt i malmen er 17,7 %. Kompaniet vil selge andelsbrev for videre prøvedrift. Rapporten meddeler videre at det på sprekker i serpentin ved Solsem finnes noe, pen asbest. Raporten har ellers lite konkret om forekomstene.