NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Hornemann, M.T.
Tittel: Rapport over: Skjærpekompaniet Narviks Kobberkisforekomster på Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 1672
Sidetall: 1
Årstall: 1903
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: MAGNETKIS; KOBBER; SVOVELKIS
Sammendrag: Rapporten er skrevet etter befaring av kobberkisskjerp mellom Botnet (Leknesbukta) og Frøvik. Ved Botnet er neddrevet en synk til 3 m dybde (3x5 m). Den kisførende sone i bunnen av synken er 3 m og inneholder striper (2-3 cm) av ren kobberkis med noe magnetkis. Ved Frøvik er det neddrevet en synk på 12 m. Gangens mektighet er 2,5 - 3 m, strøk Nø - Sv, fall sterkt øst. I bunnen av synken sees samlet og ren kobberkis med mektighet 75 cm. Hele gangmassen er impregnert med kobberkis svovelkis og magnetkis. Gjennomsnittgehalten i den skeidede malm anslås til 15 - 16 % kobber (?).
Vis hele dokumentet