NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Carstens, C. W.
Tittel: Rapport over i Frøvikens kobberkisskjerp på Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 1382
Sidetall: 1
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER
Sammendrag: Kobberkisen på Frøviken skjerp er knyttet til et gabbromassiv som opptrer som en smal sone paralellt kysten på østsiden av Leka. Kisen opptrer i en klorittskifer som er et omvandlingsprodukt av gabbroen. Synken er full av vann. Hittil (1916) er det tatt ut 17 tonn. I følge tidligere rapporter har kobberkisgangen, en mektighet på 1 m med 8 % Cu. Nærmeste sidesten har 4 % Cu. Forfatteren mener det er berettiget med fortsatt forsøksdrift.
Vis hele dokumentet