NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Richter, G.
Tittel: Rapport over Notiz zum Vorkommen von Asbest und Kupfervorkommen Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 883
Sidetall: 1
Årstall: 1944
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: INDUSTRIMINERALER
Emneord: ASBEST; MALMGEOLOGI; KOBBER
Sammendrag: På vestsiden av Solsemvågen på sydsiden av Leka (UMT 200168) ved vegen fra den sydligske bondegård til båtnaustet ligger et asbestskjerp. Asbesten er knyttet til en bevegelsesflate i bergarten. Den finnes i ansamlingen 2 - 3 cm tykke og finnes langs bevegelsesflaten i en lengde av 30 m. Asbesten er av god kvalitet. På østsiden av øya ved Kvernviken og på nordsiden av øyen ved Leknessjøen finnes en rekke kobberskjerp.
Vis hele dokumentet