NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Tittel: Rapport over Ertsforekomster på Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 1381
Sidetall: 7
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER; INDUSTRIMINERALER; ASBEST
Sammendrag: Rapporten beskriver kort skjerp nummerert fra 1-11 på Leka. Stedsangivelse er mangelfull eller mangler helt. Den kisførende gang eller sone oppgis å variere fra 5 -10 cm og opp til en meter. Forfatterene forkaster tanken om at det skulle være en kobberkisgang som strekker seg NØ-Sv over hele øya. Et par av skjerpene foreslås å undersøkes videre, men de store forhåpninger til forekomstene stiller seg lite til de faktiske forhold. En asbestforekomst (Solsemsjøen UMT 200 168?) ble befart. Forekomsten er ifølge forfatteren 15 m lang og har en mektighet på 5 - 10 - 30 cm, strøk Ø-V, fall 45 grader N.
Vis hele dokumentet