NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Ursin, M.
Tittel: Rapport over Leka gruven.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 887
Sidetall: 2
Årstall: 1940
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: GULL; KOBBER; SØLV; NIKKEL
Sammendrag: På Leka er det drevet ned 4 synker etter kobberkis 1) Frøviken synk 3 x 5 m, 29 m dyp. Nordstrand grube ligger 21 km nord for Frøviken. Her er det tre synker 2) Den ene er 2x2 m, 16 m dyp . 3) Den andre er 2x3 m, 3 m dyp. Den tredje ligger 500 m syd for 2 og 3 og er 2x 3 m, 4 m dyp. Ved alle synker ses kobberkis. Gang mektigheten er dels over, dels under 1 m. Synkene står fulle av vann. I 1918 ble det fra Frøviken grube skipet 170 tonn kobberkis med 8 % Cu til Tyskland. En analyse (1937) fra Leka viste 2,3 ppm Au, 0,5 ppm Ag, 0,54 % Ni og 8,95 % Cu.
Vis hele dokumentet