NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Damm, C.O.B.
Tittel: Ekstrautkrift av skrivelse av 1-2-1983, fra bergmesteren i Trondheimske distrikt til kommisjonen for nye arbeidstiltak planlegging og selvberging.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 1671
Sidetall: 3
Årstall: 1938
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: NIKKEL; GULL; SØLV; MAGNETKIS; KOBBER
Sammendrag: Rapporten er skrevet etter en befaring, men da Frøviken synk stod full av vann, støtter forfatteren seg på eldre rapporter. I dag sees en svak Kobberkis impregnert klorittskifersone i gabbro. Først på 18 m dyp samler malmen seg over en mektighet på 3 m, analyse 8,8 % Cu. På 21 m dyp to analyser på 4,2 % Cu. På 18 m nivå er det er 2 m langt tverslag med impregnasjon av koberkis. Gruben ble i 1917 - 1918 avsenket til ca 30 m. Prøven herfra (Ussin) viste 8,85 % Cu, 0,54 % Ni, 2,3 ppm Au og 0,5 ppm Ag. Den rike malmsone i bunnen av gruben synes å fortsette mot dyper. Kismineralene er kobberkis og litt magnetkis og svovelkis. På Nordodden, ca 600 m lengde mot NØ er det drevet ned en 14 m dyp synk. Ved Besneskleven, Markussynken og Sjøhaugen er det utført endel arbeider i gamle dager.
Vis hele dokumentet