NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Morton, Carl
Tittel: Rapport over Frøvikens kupferkies-vorkommen auf Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 885
Sidetall: 4
Årstall: 1916
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KJEMISK ANALYSE; MAGNETKIS; KOBBER
Sammendrag: Leka består vesentlig av serpentin. Langs østsiden av øya er det gabbro. I gabbroen er det en 17 km lang sone med klorittskifer, nær kontakten mot serpentin. Denne klorittskifersonen (steilt fall) fører mer eller mindre kobberkis og litt magnetkis og svovelkis.Størst mektighet av klorittskiferen er 5 m. Ved befaring var Frøviken grube avsenket til 21m. I dagen er det en svakimpregnasjon av kobberkis. Først ved 18 m dybde samler kisen seg. Hele sålen, 3x7 m, i synken er kisimpregnert hvorav 75 cm med ren kis. Ca 4 m over sålen er det inndrevet en 2 m lang ort mot vest. Her er kobberkisholdig klorittskifer. Forfatteren har tatt tre prøver for analyse. Den første prøven er tatt midt i sålen, de to andre er tatt ved siden og noen meter over sålen.Den første prøven inneholder 8,8 % Cu, de to andre 4,2 % Cu.
Vis hele dokumentet