NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Smerling, T. L.
Tittel: Rapport over: Frøvikens kopperkisfelt.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 1676
Sidetall: 3
Årstall: 1918
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER; MAGNETKIS
Sammendrag: Malmforekomstene på Leka strekker se langs østre del av øya med en strøkretning NØ-SV. Malmen ligger i klorittskifer, - en omvandlet sone i gabbroen. Malmen utgjøres hovedsaklig av kobberkis. I mindre mengder finnes andre kobbermineraler og magnetkis og svovelkis. I nordre del av feltet finnes flere ganger med hvit kvarts 0,5 - 1m til 2-3 m bredde, med noen kobberkis impregnasjon. Frøviken synk og nærliggende skjerp beskrives. Frøviken synk er 3,1 x 3,1 m og 23 m dyp. Kisgangen i bunnen er 1,40 m bred, hvorav 0,4 m med ren kis. I 100 m avstand i strøkretning fra Frøviken synk beskrives kort syv skjerp. Malmgangens bredde ved disse skjerpene er 0,4 - 1,5 m.
Vis hele dokumentet