NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Sjølander, A.
Tittel: Leka Kupferfeld ist in Leka Kirchspel gelegen.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 884
Sidetall: 4
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER; SINK; MAGNETKIS; SVOVELKIS
Sammendrag: Rapporten er en tysk verson av BA rapporten 1670. Leka kobberfelt ligger langs åssiden av Leka i Nord-Trøndelag fylke. Feltet er sikret med 27 mutninger hvorav 8 er tildelt utmål. Malmen består av kobberkis, svovelkis og litt magnetkis. Malmmektighet er fra 1 til flere meter, lengden ikke ubetydlig. Det oppgis skerping av 70 tonn malm , 45 tonn med 12 % Cu og 25 tonn med 8,75 % Cu. Frøvikesynken er et titalls m dyp, malmgangen har en mektighet på 1-2 m, strøkretningen er Nø-Sv, feltet er loddrett. Prøve fra utskutt malm viser 4,36 % Cu. Malmen opptrer i grønne skifer med kvarts som ganger. Nordoddens gruve ligger 600 m NØ for Frøviksynken, skjerpets dybde er 12 - 19 m og malmmektigheten er 1 m i gjennomsnitt. Her er uttatt 10 - 15 m tonn malm med 10,33 % Cu. Ved Brosneskleven er det en 2,5 m bred svovelkisgang med kobberkisimpregnering Ved Markussynken opptrer en 1m bred kvartsgang med kobberkis og magnetkis. Ved Sjøhaugen er det gjort betydelige undersøkelser, et titalls tonn høyprosentlig, kobbermalm er uttatt. Ved Hukberget på Madsøya er det utsprengt 2-3 tonn kobberkismalm med sinkblende. Avsenkning og ortdrift i strøkretning anbefales ved Frøvik og Nordoddens gruber.
Vis hele dokumentet