NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Hornemann, H.T.
Tittel: Rapport over Kobberkisforekomster på Leka tilhørende Narviks skjærpekompani.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 2560
Sidetall: 1
Årstall: 1903
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER; MAGNETKIS
Sammendrag: Skjærpekompaniet har 63 skjærp over samlet strekning på 17,64 km på Leka. Rapporten beskriver fire skjærp i NØ på Leka, stranden I og II, Markus synk og Bosnæshaugen synk. Videre beskriver den et skjærp ved Frøviken. Rapporten beskriver dimensjoner på synker, lengde, brudd og dybde. Den kobberkis impregnerte sone ved skjærpene varierer mellom 1 og 2,5 m. Kopperkisen finnes dels i kvarts dels impregnert i skifer.