NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Gvein, Øyvind
Tittel: Merskum på Leka, Nord-Trøndelag.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 5861
Sidetall: 1
Årstall: 1966
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: INDUSTRIMINERALER
Emneord: SERPENTIN; ASBEST
Sammendrag: Forekomsten er helt ubetydelig, da merskum kun opptrer i små mengder sammen med serpentin som sprekkefyllinger. Ved Solsem på det sydlige Leka har Kollung sett på et felt der en hadde håp om å finne asbest. Bergarten her er imidlertid en "hard" serpentinrik bergart som det neppe finnes praktisk anvendelse for.