NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Gust, J.
Tittel: Sjøhaugen gruve, Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 4665
Sidetall: 1
Årstall: 1964
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER; GRUVEDRIFT
Sammendrag: Utdrag fra Norges Bergverksdrift 1904. Forekomsten ligger ved Sjøhaugen dampskipsutløp i Leknesbukt på nordsiden av Leka. Driften foregikk 1/5 - 1/11 1904, ialt 1121 dagsverk. Det er drevet med en 19 m dyp synk og endel ortdrift, tilsammen 113,8 m3. Malm produksjonen er ialt 57 tonn kobbermalm, av dette er utskipet 46 tonn med 12 % kobber.