NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Olerud, Svein
Tittel: Undersøkelse av talk-magnesitt forekomster ved Hundøyrån på Leka.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: NGU-rapport
Serienummer: 90.158
Sidetall: 16
Årstall: 1990
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: INDUSTRIMINERALER
Emneord: KJERNEBORING; TALK; MAGNESITT; SERPENTINITT
Sammendrag: Norwegian Talk og NGU har i 1990 samarbeidet om å undersøke talk/magnesitt forekomstene ved Hundøyrån på Leka. Det ble kjerneboret 600 m, fordelt på 6 hull. Det er påvist to større flattliggende linser med mektigheter mellom 2.6 og 10.6 m. Øvre linse har en gjennomsnittlig mektighet på 6.6 m, og en sann- synlig tonnasje på 890.000 t. Talk-magnesitt bergarten er meget finkornig og består av talk, magnesitt, kloritt og erts. Hvithetene på nedmalt produkt både før og etter en magnetseparasjon er generelt for lav. Kun i et mindre område rundt borhull 1 er det påvist hvitheter på ca. 70. Talkinnholdet er for lavt i forhold til eksisterende produkter i markedet.
Vis hele dokumentet