NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: RAPPORT
Forfatter(e): Løland, Torbjørn
Tittel: Temarapport: Kvernsteinshogging i Norge. Om handverket knytt til kvernsteinsproduksjonen
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: NGU-rapport
Serienummer: 2018.003
Sidetall: 91+vedlegg
Årstall: 2018
Emneord: NATURSTEIN; BYGGERÅSTOFF; KVERSTEIN; HISTORIKK; ARKEOLOGI; GRANAT; GLIMMER; SKIFER; STEINBRUDD
Sammendrag: Granatglimmerskifer var det dominerande råstoffet for kvernsteinsproduksjonen i Norge. Bergarten er relativt lett å forme samstundes som han har gode maleeigenskapar. Det er kombinasjonen av det mjuke mineralet glimmer og dei harde granatane (staurolitt for Selbu) som er nøkkelen til suksessen. Den mjuke glimmeren vert nedsliten når steinparet gnurar mot kvarandre og nye harde granatkorn blir etterkvart avdekka. Granatane er med på å knuse kornet samstundes som dei forsenkar steinane si nedsliting. Dei harde minerala blir som armering i den mjuke glimmermassen.
Vis hele dokumentet