Søk på geologiske enheter i Norge

Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.


Fyll inn et eller flere av søkefeltene:

Navn på enhet *):
*) Bare den geografiske delen av navnet skal brukes.
(TIPS! Det kan lønne seg å søke på del av navn/tekst og så velge fra trefflisten.
NB!!!! Vær nøye med riktig bruk av små og store bokstaver)

Enhetstype:

Regler for navnsetting av geologiske enheter i Norge
Rules for naming geological units in Norway

Lokalitet(er) i kommune:

Navn på 1:250000 k.blad:

Navn på 1:50000 k.blad:

Område/Land:

Geografisk/
Geologisk region:

Geologisk kategori:

Enhetens alder: Internasjonal kronostratigrafisk tabell

Tektonisk hovedinndeling:

Tektonisk enhet:


Denne utskriften ble generert 19.07.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse