Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Ringeriksgruppen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Ringeriks Enhetstype : gruppe Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Ringeriksgruppen
Engelsk : Ringerike Group

Andre, ikke foretrukne navn : Ringerikesandstein, -serien, Etasje 10

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Turner, P. 1974: Lithostratigraphy and facies analysis of the Ringerike group of the Oslo region.,NGU 314, 101-131

Første bruk av enhetsnavnet.
Spjeldnæs, Nils 1966: Silurian tidal sediments from the base of the Ringerike formation, Oslo Region, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 46 (4), 496-509

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Ringeriksleire Ringeriksleiren Ringerike Clay

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Oslo; Hamar; Skien
1 : 50000 kartblad : Oppkuven (1815-2); Hønefoss (1815-3); Eina (1816-2); Hamar (1916-4); Asker (1814-1); Drøbak (1814-2); Drammen (1814-3); Lier (1814-4); Siljan (1713-1); Porsgrunn (1713-2); Kilebygd (1713-3); Nordagutu (1713-4); Horten (1813-1)

Lokaliteter
Typelokalitet : Ringerike

Referansesnitt : flere: Asker, Ringerike, Holmestrand mm

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Oslofeltet Avgrensning : Oslofeltet.
Tektonisk hovedinnd.: (Tektonikkkode: 2(/3)
Tektonisk enhet : (Ukjent hovedkode og tektonisk kode)

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : permisk, kontaktmetamorfose, varierende Tykkelse : ca. 1250 m
Hovedlitologi : sandstein, silt(slam-)stein
Beskrivelse : Tykk sekvens av rød sand- og siltstein. Kildeområde i nordvest. Tykkelse opp til 1250 m. Deles inn i Sundvoll-, Stuvdals- og Holmestrandformasjon. Yngste kaledonske avsetninger i Oslofeltet.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : sensilur (wenlock-ludlow)
Hva slags alder : Avsetning
Dateringsmetode : fossiler (Fossilbestemmelser)
Kommentar : artropoder, agnater, brachiopoder mm.

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Askergruppe
Kommentar : Om naboforhold :Askergruppen (over inkonformitetsflate)
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Holegruppe
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Oslofjordovergruppe

Annen litteratur der Ringeriksgruppen er omtalt
: Enhetsnavn godkjent av Statens Namnekonsulentar.

Turner, P. 1974: Orign of Red Beds in the Ringerike Group (Silurian) of Norway, Sedimentary Geology, 12, 215-235

Turner, Peter 1974: Marine calcarenites from the Ringerike Group ("stage" 10) of southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 54 (1), 1-12

Ramberg, Ivar B. 1976: Gravity interpretation of the Oslo Graben and associated igneous rocks.,NGU 325, 1-194 +kar

Turner, P.; Whitaker, J. H. McD. 1976: Petrology and Provenance of Late Silurian Fluviale sandstones from the Ringerike Group of Norway, Sedimentary Geology, 16, 45-68

Henningsmoen, Gunnar 1978: The Oslo paleorift - A review and guide to excursions. Sedimentary rocks associated with the Oslo region lavas.,NGU 337, 17-24

Naterstad, Johan; Dons, Johannes A. 1978: The Oslo paleorift - A review and guide to excursions. Excursion 1. Introductory field trip in the central part of the Oslo Rift (the surroundings of Oslo).,NGU 337, 93-97

Ramberg, I. B.; Spjeldnes, N. 1978: The Tectonic History of the Oslo Region, Ramberg, I.B., & Spjeldnaes, N.: Tectonics and Geophysics 167-194

Owen, Alan W. 1978: The Upper Ordovician succession at Norderhov and on Frognøya in Ringerike, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 58 (4), 245-258

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Worsley, David; Aarhus, Nils; Bassett, Michael P.; Howe, Atle Mørk; Olaussen, Snorre 1983: The Silurian succession of the Oslo Region., NGU Publ. vol.384

Olaussen, Snorre 1985: Sedimentology and lithostratigraphy of the tidal flat deposits of the Steinsfjorden Formation (Wenlock) of Ringerike, Southern Norway.,NGU Bulletin 399, 1-25

Bassett, M. G. 1985: Silurian stratigraphy and facies development in Scandinavia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 283-292

Steel, R.; Siedlecka, A.; Roberts, D. 1985: The Old Red Sandstone basins of Norway and their deformation: a review.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 293-315

Smelror, Morten 1987: Note: Llandovery and Wenlock miospores and spore-like microfossils from the Ringerike district, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 67 (2), 143-150

Schou-Jensen, Erik; Neumann, Else-Ragnhild 1988: Volcanic rocks on Jeløya, central Oslo region: the mafic lavas.,Norsk geologisk tidsskrift 68 (4), 289-308

Naterstad, J. 1990: 1:50 000, Berggrunnskart Asker 1814 1

Eagar, R. M. C. 1994: Non-marine bivalve assemblage in the Asker Group, Oslo Graben and its correlation with a late Pennsylvanian assemblage from Noth America, Journal of the Geological Society Volume 151 Part 4, pp 669-680

Berthelsen, A.; Olerud, S.; Sigmond, E. M. O. 1996:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Oslo

Holm, M. P.; Larsen, O. 1997:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1713 1 Siljan

Nordgulen, Øystein 1999:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Hamar

Larsen, B. T.; Nilsen, O.; Sæther, E.; Lutro, O. 2001: Berggrunnskart 1815-2 OPPKUVEN 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1815 2 Oppkuven

Hageskov, B.; Jorde, K. 2002: Berggrunnskart 1814-2 DRØBAK, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1814 2 Drøbak

Nilsen, K. S.; Siedlecka, A. 2003: Berggrunnskart 1714-2 KONGSBERG, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1714 2 Kongsberg

Gunby, I. J.; Siedlecka, A.; Tveten, E.; Larsen, B. T. 2003: Berggrunnskart 1814-4 LIER, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1814 4 Lier

Zwaan, K. B.; Larsen, B. T. 2003:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1815 3 Hønefoss

Gunby, I. J.; Heyer, H.; Ihlen, P.; Siedlecka, A. 2003:, Berggrunnskart 1: 50 000, 1814 3 Drammen

Heyer, H.; Bøe, R.; Hageskov, B.; Lutro, O. 2004:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1813 1 Horten

Dahlgren, Sven 2004: Berggrunnskart 1713-4 NORDAGUTU, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1713 4 Nordagutu

Hetherington, Callum J.; Nakrem, Hans Arne; Batchelor, Richard A. 2004: The Bjørntvet metabentonite: A new correlation tool for the Silurian of the southwst Oslo Region,Norsk geologisk tidsskrift 84 (4), 239-249

Davies, Neil S.; Turner, Peter; Sansom, Ivan J. 2005: A revised stratigraphy for the Ringerike Group (Upper Silurian, Oslo Region),Norsk geologisk tidsskrift 85 (3), s.193-202

Davies, Neil S.; Turner, Peter; Sansom, Ivan J. 2005: Soft-sediment deformation structures in the Late Silurian Stubdal Formation: result of seismic triggering,Norsk geologisk tidsskrift 85 (3), s.233-244

Bruton, David L.; Gabrielsen, Roy H. & Larsen, Bjørn T. 2010: The Caledonides of the Oslo Region, Norway - stratigraphy and structural elements., Norsk Geologisk Tidsskrift / Norwegian Journal of geology, Vol. 90, pp. 93-121.

Gunby, I.J.; Heyer, H.; Ihlen, P.; Siedlecka, A. 2010: Drammen. Berggrunnskart; Drammen; 18143; 1:50 000

Corfu, F., Andrersen, T. B., Gasser, D. 2014: The Scandinavian Caledonides: main features, conceptual advances and critical questions, Special Publication - Geological Society of London, January 09, 2014, Vol. 390


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse