Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Hovinsholmformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Hovinsholm Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Hovinsholmformasjonen
Engelsk : Hovinsholm Formation

Andre, ikke foretrukne navn : Robergia Beds, Etasje 4aß - 4ba, Hovinsholm Shale, Hovinsholmskifer

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Owen, Alan W.; Bruton, David L.; Bockelie, J. Fredrik; Bockelie, Tove G. 1990: The Ordovician succession of the Oslo Region, Norway.,Special publication 4, 1-54

Første bruk av enhetsnavnet.
Skjeseth, Steinar 1963: Contributions to the geology of the Mjøsa districts and the classical sparagmite area in Southern Norway.,NGU 220, 1-126

Enhetens tidligere navn.
Høy, T.; Bjørlykke, A. 1980: Hamar. Berggrunnskart; Hamar; 19164; 1:50 000; trykt i farger;

Skjeseth, Steinar 1963: Contributions to the geology of the Mjøsa districts and the classical sparagmite area in Southern Norway.,NGU 220, 1-126

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar
1 : 50000 kartblad : Østre Toten (1916-3); Løten (1916-1); Tangen (1916-2); Hamar (1916-4); Gjøvik (1816-1); Eina (1816-2); Skjellingshovde (1816-3); Dokka (1816-4)

Lokaliteter
Typelokalitet : Hovinsholm (Helgøya) ; Kommune : Ringsaker (0412) ; Fylke : Hedmark (04)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 609700 m..... Y-koord: 6732500 m.
Grader min.sek. Ø : 11 0 37 .....Grader min.sek. N : 60 42 46 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Oslofeltet Avgrensning : Oslofeltet.
Tektonisk hovedinnd.: Undre dekkeserie
Tektonisk enhet : Os - Rødekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, svært lav grad Tykkelse : ca.75 m
Hovedlitologi : leirskifer (Hovinsholms.), kalksandstein, kalkknoller
Beskrivelse : Grå leirskifer i veksling med kalksandstein og spredte kalkknoller. Tykkelse litt usikker, men minst ca. 75 m. Utbredelsen begrenset til Mjøsdistriktet.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : mellom- til senordovicium
Hva slags alder : Avsetning
Dateringsmetode : fossiler (Fossilbestemmelser)
Kommentar : trilobitter, ostrakoder, graptolitter mm

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Furubergformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Elnesformasjon
Korrelasjon : Korrelerende enhet Vollformasjon
Kommentar : Om korrelasjon :Andersö Shale i Jämtland (Sverige).
Litteraturref. : Owen, Alan W.; Bruton, David L.; Bockelie, J. Fredrik; Bockelie, Tove G. 1990: The Ordovician succession of the Oslo Region, Norway.,Special publication 4, 1-54
Korrelasjon : Korrelerende enhet Fossumformasjon
Kommentar : Undre del av denne.
Litteraturref. : Owen, Alan W.; Bruton, David L.; Bockelie, J. Fredrik; Bockelie, Tove G. 1990: The Ordovician succession of the Oslo Region, Norway.,Special publication 4, 1-54

Annen litteratur der Hovinsholmformasjonen er omtalt
Strand, T.; Størmer, L. 1956: Lexique Stratigraphique International, Vol. 1 EUROPE. Fascicule 2 a Norvege - Norge - Norway, Congres Geologique International - Commission de stratigraphie, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Bjørlykke, Arne 1979: Gjøvik og Dokka. Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart 1816 I og 1816 IV (m 1:50 000) (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 344; 25, 1-48 + ka

Høy, T.; Bjørlykke, A. 1980: 1:50 000, Berggrunnskart Hamar 1916 4

Nikolaisen, Frank 1991: The Ordovician trilobite genus Robergia Wiman, 1905 and some other species hitherto included.,Norsk geologisk tidsskrift 71 (1), 37-62

Røthing, Knut; Gjøen, Einar 1991: Separate gravimetric and magnetic anomaly sources: deep Permian intrusions at Nes, Hedmark.,Norsk geologisk tidsskrift 71 (4), 249-258

Vinn, Olev; Spjeldnæs, Nils 2000: Clitambonitoid brachiopods from the Middle and Upper Ordovician of the Oslo Region, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 80 (4), 275-288

Nordgulen, Ø. 2005: MJØSAREGIONEN, geologisk berggrunnskart M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Mjøsaregionen


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse