Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Kalvsjøformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Kalvsjø Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Kalvsjøformasjonen
Engelsk : Kalvsjøen Formation

Andre, ikke foretrukne navn : KalvsjøFormation,Gastropodkalken, Etasje 5a
Kommentar til navn : Enheten er utbredt rundt Kalvsjø (5872 66855) i Lunner. Det finnes intet sted med navnet Kalvsjøen; selve vannet heter for Kalvsjøtjernet. Riktig skrivemåte på engelsk blir da antagelig: Kalvsjø Formation ? Navnekonsulenten har godtatt Kalvsjøen Formation.

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Heath, Rachel A.; Owen, Alan W. 1991: Stratigraphy and biota across the Ordovician-Silurian boundary in Hadeland, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 71 (2), 91-106

Første bruk av enhetsnavnet.
Owen, Alan W. 1978: The Ordovician and Silurian stratigraphy of Central Hadeland, South Norway.,NGU 338, 1-23 + ka

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar
1 : 50000 kartblad : Gran (1815-1); Oppkuven (1815-2)

Lokaliteter
Typelokalitet : Grinda - Finnlaus ; Kommune : Lunner (0533) ; Fylke : Oppland (05)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 584428 m..... Y-koord: 6686992 m.
Grader min.sek. Ø : 10 31 41 .....Grader min.sek. N : 60 18 38 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Bjertnes ; Kommune : Jevnaker (0532) ; Fylke : Oppland (05)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 576639 m..... Y-koord: 6686692 m.
Grader min.sek. Ø : 10 23 13 .....Grader min.sek. N : 60 18 34 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Oslofeltet Avgrensning : Oslofeltet.
Tektonisk hovedinnd.: Undre dekkeserie
Tektonisk enhet : Os - Rødekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : permisk, kontaktmetamorfose, varierende Tykkelse : ca.80 m
Hovedlitologi : kalkstein (Kalvsjøkalken), blokkbreksje (kalk-)
Beskrivelse : Kalksteinsenhet (Kalvsjøkalken). Knollekalk og benket bioklastisk kalkstein med tynne leirskiferlag. Lokale kalkblokkbreksjer (debris flow). Tykkelse 60 m i nord (Gammehaugen), 80 m i sør (Kalvsjøen).

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : senordovicium (ashgill)
Hva slags alder : Avsetning
Dateringsmetode : fossiler (Fossilbestemmelser)
Kommentar : echinodermer, brachiopoder, gastropoder

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Klinkenbergformasjon
Naboforhold : Overliggende enhet av annen rang/kategori Skøyengruppe
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Kjørrvenformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Kjørrvenfm. i sør, Gammefm. i nord, Lunnerfm. i midtdel
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Gammeformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori
Kommentar : Om naboforhold :Grindleddet av Lunnerformasjonen i sentrale delen
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori
Kommentar : Om overordnet enhet :..?..gruppen (Oslofjordovergruppen?)
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Langårformasjonen i Oslo-Askerdistriktet. Bønsnesformasjonen på Ringerike.

Annen litteratur der Kalvsjøformasjonen er omtalt
Owen, Alan W.; Bruton, David L.; Bockelie, J. Fredrik; Bockelie, Tove G. 1990: The Ordovician succession of the Oslo Region, Norway.,Special publication 4, 1-54

Braithwaite, C. J. R.; Heath, R. H. 1992: Deposition and diagenesis of debris flows in Upper Ordivician limestones, Hadeland, Norway, Sedimentology, 39, pp. 753-767

Braithwaite, Colin J.R.; Owen, Alan W.; Heath, Rachel A. 1995: Sedimentological changes across the Ordovician-Silurian boundary in Hadeland and their implications for regional patterns of deposition in the Oslo Region,Norsk geologisk tidsskrift 75 (4), 199-218

Braithwaite, Colin J.R.; Heath, Rachel A. 1996: Regional geometry, petrographic variation, and origins of Upper Ordovician dolomites in Hadeland, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 76 (1), 63-74

Ebbestad, Jan Ove 1999: Bucaniidae (Gastropoda) from the Upper Ordovician of Norway,Norsk geologisk tidsskrift 79(4), 241-258

Nordgulen, Øystein 1999:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Hamar

Ebbestad, Jan Ove; Yochelson, Ellis L. 2000: Isostropic molluscs (Tergomya and Gastropoda) from the Upper Ordovvician of Norway,Norsk geologisk tidsskrift 80(3), 187-202

Owen, A. W.; Olerud, S.; Morley, C. K. 2001: Berggrunnskart 1815-1 GRAN, 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1815 1 Gran

Larsen, B. T.; Nilsen, O.; Sæther, E.; Lutro, O. 2001: Berggrunnskart 1815-2 OPPKUVEN 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1815 2 Oppkuven


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse