Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Hedmarksgruppen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Hedmarks Enhetstype : gruppe Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Hedmarksgruppen
Engelsk : Hedmark Group

Andre, ikke foretrukne navn : Sparagmite Group, Hedmarkgruppen

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Nystuen, Johan Petter 1982: Late Proterozoic basin evolution on the Baltoscandian craton: the Hedmark Groups, Southern Norway.,NGU 375, 1 - 74

Første bruk av enhetsnavnet.
Bjørlykke, Knut; Englund, Jens-Olaf; Kirkhusmo, L.A. 1967: Latest Precambrian and Eocambrian stratigraphy of Norway.,NGU 251, 5-17

Enhetens tidligere navn.
Skjeseth, Steinar 1963: Contributions to the geology of the Mjøsa districts and the classical sparagmite area in Southern Norway.,NGU 220, 1-126

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Lillehammer; Hamar; Orsa; Røros & Sveg; Røros & Sveg
1 : 50000 kartblad : Goppollen (1817-1); Lillehammer (1817-2); Follebu (1817-3); Fåvang (1817-4); Evenstad (1917-1); Rena (1917-2); Åsmarka (1917-3); Møklebysjøen (1917-4); Jordet (2017-1); Søre Osen (2017-2); Julussa (2017-3); Nordre Osen (2017-4); Sollia (1818-1); Imsdalen (1818-2); Ringebu (1818-3); Atnsjøen (1818-4); Rendalen (1918-1); Storsjøen (1918-2); Stor-Elvdal (1918-3); Hanestad (1918-4); Engerdal (2018-1); Engeren (2018-2); Elvdal (2018-3); Isteren (2018-4); Røa (1719-1); Elgå (1719-2); Holøydal (1719-3)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Hedmark ; Kommune : Ringsaker (0412) ; Fylke : Hedmark (04)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 606234 m..... Y-koord: 6751490 m.
Grader min.sek. Ø : 10 57 26 .....Grader min.sek. N : 60 53 3 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge nord Avgrensning : Dekkeområdet (overveiende undre og midtre dekkeserie) med grunnfjellsvinduer. Grense i vest og nord langs en linje Framfjord - Lom - Alvdal - Brekken - Teveldalen (dvs. i vest mot "gneiskomplekset", lenger øst mot øvre dekkeserie).
Tektonisk hovedinnd.: Undre dekkeserie
Tektonisk enhet : Os - Rødekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad Tykkelse : < 5000m
Hovedlitologi : Konglomerat,sandstein, skifre, karbonater, tillit,kvartsitt, basalt.
Beskrivelse : Hedmarksgruppen er den sedimentære lagrekken i Hedmarksbassenget, (riftbasseng, dannet langs den nordvestlige randsonen av Baltika), og består av vekslende enheter av sandstein, konglomerat, leirskifer, karbonater (svartskifer, kalkskifer, kalkstein), tillit, kvartsitt, og basalt. Lagrekken representerer de forskjellige utviklingstrinnene av Hedmarksbassenget, og avsetningene er både alluvialt, fluvialt, grunt-, dypmarint, og glasialt avsatt. Avsetningene har i hovedsak en marin karakter, som øker mot vest. Ooider i enkelte karbonatlag indikerer perioder med grunnmarine karbonatplatformer, varmt vann og høy bølgeenergi. Tholeittiske basalter, dannet ved utbrudd langs dype spalter i bassenget. Hedmarksgruppen er delt inn i en rekke formasjoner : Vangsåsformasjonen (yngst), Ekreformasjonen, Moelvformasjonen, Ekre- og Moelvformasjonen, Svarttjørnkampbasalten, Ringformasjonen, Biriformasjonen, Bjørånesformasjoenen, Osdlasformasjonen, Atnaformasjonen, Rendalsformasjonen, Biskopåsformasjonen/Imsdalsformasjonen, Storskarvformasjonen (eldst i nordøstre del av bassenget), Brøttumformasjonen (eldst i sørvestre del av bassenget). Enheten (dels med proterozoisk underlag) er foldet, imbrikert og skjøvet minst 130 km mot sørøst under den skandiske fasen av den kaledonske fjellkjede- dannelsen. Opprinnelig lå Hedmarkbassenget ved kystområdet Nord-Møre - Sør-Trøndelag. (Hedmarksgruppen var tidligere inndelt i Lillehammerundergruppen og Renaundergruppen).

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : senproterozoikum (rifeisk-vendisk)
Hva slags alder : Avsetning
Dateringsmetode : Rb-Sr (Rubidium-strontium-isotoper)
Kommentar : (Dateringsmetode: korrelasjon, fossiler)

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av annen rang/kategori Oslofjordovergruppe
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori
Korrelasjon : Korrelerende enhet

Annen litteratur der Hedmarksgruppen er omtalt
: Enhetsnavn godkjent av Statens Namnekonsulentar.

Bjørlykke; Englund; Kirkhusmo 1967: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. No.3: Latest precambrian and eocambrian stratigraphy of Norway., NGU Publ. nr. 251

Manum, Svein 1967: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. No.5: Microfosssils from late precambrian sediments around lake Mjøsa, Southern Norway., NGU Publ. nr. 251

Ramberg, Ivar B.; Englund, Jens-Olaf 1968: The source rock of the Biskopås Conglomerate at Fåvang, and the western margin of the sedimentation basin of the Brøttum Formation at Fåvang-Vinstra, southern Norway. (Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks of Norway no. 10.),NGU 258, 302-324

Englund, Jens-Olaf 1969: Nyere undersøkelser i sentrale og nordlige deler av sparagmitt-bassenget, II Geologien i Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Vinstra,Norsk geologisk tidsskrift 49 (3), 319-322

Siedlecka, Anna; Siedlecki, Stanislaw 1971: Late Precambrian sedimentary rocks of the Tanafjord-Varangerfjord region of Varanger peninsula, Northern Norway.,NGU 269, 246-294

Englund, Jens-Olaf 1972: Sedimentological and structural investigations of the Hedmark Group in the Tretten - Øyer - Fåberg district, Gudbrandsdalen.,NGU 276, 1-59 + ka

Strand, T. & Kulling, O. 1972: Part I The Norwegian Caledonides, Scandinavian caledonides, red. de Sitter, Wiley - Interscience

Englund, J. O.; Seip, H. C. 1973: 1:50 000, Berggrunnskart Fåvang 1817 4

Englund, Jens-Olaf 1973: Geochemistry and mineralogy of pelitic rocks from the Hedmark Group and the Cambro-Ordovician sequence, Southern Norway. Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway no. 12.,NGU 286, 1-60

Follestad, Bjørn A. 1973: Løten. Beskrivelse til kvartærgeologisk kart 1916 I-M 1:50 000.,NGU; Skrifter 296; 6, 41 + kart

Nystuen, J. P.; Bjørlykke, K. 1974: 1:50 000, Berggrunnskart Engerdal 2018 1

Bjørlykke, Knut 1974: Depositional history and geochemical composition of Lower Plaeozoic epicontinental sediments from the Oslo region.,NGU 305, 1-81

Nystuen, J. P. 1975: 1:50 000, Berggrunnskart Elvdal 2018 3

Nystuen, J. P. 1975: 1:50 000, Berggrunnskart Nordre Osen 2017 4

Nystuen, J. P. 1975: 1:50 000, Berggrunnskart Jordet 2017 1

Nystuen, J. P. 1976: 1:50 000, Berggrunnskart Engeren 2018 2

Bjørlykke, K. 1976: 1:50 000, Berggrunnskart Rena 1917 2

Ramberg, Ivar B. 1976: Gravity interpretation of the Oslo Graben and associated igneous rocks.,NGU 325, 1-194 +kar

Nystuen, Johan Petter 1976: Late precambrian Moelv tillite deposited on a discontinuity surface associated with a fossil ice wedge, Rendalen, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 56 (1), 29-56

Nystuen, J. P. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Holøydal 1719 3

Elvsborg, A.; Nystuen, J. P. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Evenstad 1917 1

Englund, J. O. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Lillehammer 1817 2

Bakke, Inge 1978: Stugusjø. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske kart 1720 I - 1:50 000 (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 339; 22, 1-19 + ka

Bjørlykke, K. 1978: The eastern Marginal zone of tge Caledonide orogeny in Norway, Geological survey of Canada Paper 78-13 49-55

Bjørlykke, A. et al. 1979: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Løten 1916 1

Bjørlykke, A.; Skålvoll, H. 1979: 1:50 000, Berggrunnskart Bruflat 1716 1

Nystuen, J. P. 1979: 1:50 000, Berggrunnskart Grøthogna 1819 3

Nystuen, J. P. 1979: 1:50 000, Berggrunnskart Elgå 1719 2

Sæther, T. 1979: 1:50 000, Berggrunnskart Storsjøen 1918 2

Siedlecka, A. 1979: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Julussa 2017 3

Siedlecka, A. 1979: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Søre Osen 2017 2

Bjørlykke, Arne 1979: Gjøvik og Dokka. Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart 1816 I og 1816 IV (m 1:50 000) (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 344; 25, 1-48 + ka

Nystuen, Johan Petter; Sæther, Tormod 1979: Clast studies in the Late Precambrian Moelv Tillite and Osdal Conglomerate, Sparagmite Region, south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 59 (3), 239-251

Siedlecka, A. 1979: Julussa. Berggrunnskart; Julussa; 20173; 1:50 000; sort/hvitt;

Høy, T.; Bjørlykke, A. 1980: 1:50 000, Berggrunnskart Hamar 1916 4

Løberg, B. 1980: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Follebu 1817 3

Nystuen, Johan Petter 1980: Stratigraphy of the Upper Proterozoic Engerdalen group, Kvitvola Nappe southeastern Scandinavian Caledonides,Förhandlingar (GFF) 102 (4), 551-560

Rui, I. J. 1981: 1:50 000, Berggrunnskart Røros 1720 3

Rui, I. J. 1981: 1:50 000, Berggrunnskart Brekken 1720 2

Sæther, T. 1981: 1:50 000, Berggrunnskart Stor-Elvdal 1918 3

Vidal, G. 1981: Micropaleontology and biostratigraphy of the Upper Proterozoic and Lower Cambrian sequence in East Finnmark, Northern Norway.,NGU 362, 1-53

Nystuen, Johan P. 1981: The Late Precambrian Sparagmites of southern Norway: A major Caledonian Allochton - The Osen-Røa Nappe Complex., American Journal of Science, Vol.281, pp 69-94

Nystuen, Johan Petter; Ilebekk, Svein 1981: Stratigraphy and Caledonian structures in the area between the Atnsjøen and Spekedalen windows, Sparagmite Region, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (1), 17-24

Sæther, Tormod; Nystuen, Johan Petter 1981: Tectonic framework, stratigraphy, sedimentation and volcanism of the Late Precambrian Hedmark Group, Østerdalen, south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (3/4), 193-211

Vidal, Gonzalo; Siedlecka, Anna 1983: Planktonic, acid-resistant microfossils from Upper Proterozoic strata of the Barents Sea Region of Varanger Peninsula, East Finnmark, Northern Norway.,NGU 382, 45-79

Williams, S. Henry 1984: Lower Ordovician graptolites from Gausdal, central Southern Norway: a reassessment of the fauna.,NGU Bulletin 395, 1-23

Bockelie, J. F.; Nystuen, J. P. 1985: The southeastern part of the Scandinavian Caledonides, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 69-88

Bryhni, I.; Sturt, B. A. 1985: Caledonides of southwestern Norway., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 89-108

Gorbatschev, R. 1985: Precambrian basement of the Scandinavian Caledonides, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 197-212

Kumpulainen, R.; Nystuen, J. P. 1985: Late Proterozoic basin evolution and sedimentation in the westernmost part of Baltoscandia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 213-232

Føyn, S. 1985: The Late Precambrian in northern Scandinavia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 233-246

Vidal, G. 1985: Biostratigraphic correlation of the Upper Proterozoic and Lower Cambrian of the Fennoscandian Shield and the Caledonides of East Greenland and Svalbard., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 331-338

Tucker, Robert D. 1986: Geology of the Hemnefjord-Orkanger area, south-central Norway.,NGU Bulletin 404, 1-21

Siedlecka, A.; Nystuen, J. P. 1987: 1:250 000, Berggrunnskart Lillehammer

Nystuen, Johan Petter 1987: Synthesis of the tectonic and sedimentological evolution of the late Proterozoic-early Cambrian Hedmark Basin, the Caledonian Thrust Belt, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift; Tectonics and deposition in sedimentary basins. Proceedings of the 4th 67 (4), 395-418

Dreyer, Tom 1988: Late Proterozoic (Vendian) to Early Cambrian sedimentation in the Hedmark Group, south-western part of the Sparagmite Region, southern Norway,NGU Bulletin 412, 1-27

Nilsen, O.; Wolff, F. C. 1989:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000

Rasmussen, Jan Audun; Stouge, Svend 1989: Middle Ordovician conodonts from allochthonous limestones at Høyberget, southeastern Norwegian Caledonides,Norsk geologisk tidsskrift 69 (2), 103-110

Emmett, Trevor F. 1989: Basic igneous rocks from a portion of the Jotun Nappe: evidence for Late Precambrian ensialic extension of Baltoscandia., The Caledonide Geology of Scandinavia, ed. R.A.Gayer, Graham & Trotman, London, s. 143-51

Vidal, Gonzalo; Nystuen, Johan Petter 1990: Lower Cambrian acritarchs and the Proterozoic-Cambrian boundary in southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 70 (4), 191-222

Rasmussen, Jan Audun; Bruton, David L. 1994: Stratigraphy of Ordovician limestones, Lower Allochthon, Scandinavian Caledonides,Norsk geologisk tidsskrift 74 (4), 199-212

Sundvoll, B.; Larsen, B.T. 1994: Architecture and early evolution of the Oslo Rift.,Tectonophysics 240 (2-4), 173-189

Braithwaite, Colin J.R.; Owen, Alan W.; Heath, Rachel A. 1995: Sedimentological changes across the Ordovician-Silurian boundary in Hadeland and their implications for regional patterns of deposition in the Oslo Region,Norsk geologisk tidsskrift 75 (4), 199-218

Siedlecka, Anna 1995: Major element geochemistry of Upper Proterozoic greywackes from from Norway and a coastal area of the Kola Peninsula in northern Russia,Special publication 7, 285-296

Wolff, F. C.; Nystuen, J. P.; Heim, M. 1995:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Orsa

Nordgulen, Øystein 1999:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Hamar

Englund, J. O.; Siedlecka, A. 2003: Berggrunnskart 1818-3 RINGBU, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1818-3 Ringebu

Nystuen, J. P., Siedlecka, A. 2005: Geologisk berggrunnskart IMSDALEN 1818-2, 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1818-2 Imsdalen

Nordgulen, Ø. 2005: MJØSAREGIONEN, geologisk berggrunnskart M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Mjøsaregionen

Linge, H., Brook, E. J., Nesje, A., Raisbeck, G. M., Yiou, F. & Clark, H. 2006: In situ 10Be exposure ages from southeastern Norway: implications for the geometry of the Weichselian Scandinavian ice sheet, Quaternary Science Reviews 25 (9-10), 1097-1109

Lutro, O.; Nordgulen, Ø. 2008:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000

Lutro, O., Nordgulen, Ø. 2008: Oslofeltet, berggrunnskar M 1:250 000, Norges Geologiske Undersøkelse, Oslofeltet

Bruton, David L.; Gabrielsen, Roy H. & Larsen, Bjørn T. 2010: The Caledonides of the Oslo Region, Norway - stratigraphy and structural elements., Norsk Geologisk Tidsskrift / Norwegian Journal of geology, Vol. 90, pp. 93-121.

Be'eri-Shlevin, Y.; Gee, D.; Claesson, S.; Ladenberger, A.; Majka, J. 2011: Provenance of Neoproterozoic sediments in the Särv nappes (Middle Allochton) of the Scandinavian Caledonides: La-ICP-MS and SIMS U-Pb dating of detrital zircons, Precambrian Research 187, Vol. 187, Issue 1-2, pp. 181-200

Bingen, B.; Belousova, E.A.; Griffin, W.L. 2011: Neoproterozoic recycling of the Sveconorwegian orogenic belt: Detrital-zircon data from the Sparagmite basins in the Scandinavian Caledonides, Precambrian Research, Vol. 189, Issue 3-4, pp. 347-367

Lamminen, J., Andersen, T., Nystuen, J. P. 2011: The Rosten Formation, South Norwegian Caledonides: evidence for an early Sveconorwegian magmatic province at the Baltoscandian margin, Norwegian Journal of Geology, vol. 91, pp 229-237

Kohler, A., Weidle, C., Maupin, V. 2012: Crustal and uppermost mantle structure of Southern Norway; results from surface wave analysis of ambient seismic noise and earthquake data, Geophysical Journal International, December, 2012, Vol. 191, Issue 3, pp. 1441-1456.


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse