Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Haukanesformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Haukanes Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Haukanesformasjonen
Engelsk : Haukanes Formation

Andre, ikke foretrukne navn : Haukanesmarmor

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Færseth, R.B.; Solli, A. 1982: Husnes. Berggrunnskart; Husnes; 12144; 1:50 000; trykt i farger;

Første bruk av enhetsnavnet.
Færseth, R.B. 1982: Geology of southern Stord and adjacent islands, southwest Norwegian Caledonides.,NGU 371, 57-112

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Haukanesskyveflak Haukanesflaket Haukanes Thrust Sheet Formel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Haugesund
1 : 50000 kartblad : Husnes (1214-4); Bømlo (1114-2)

Lokaliteter
Typelokalitet : Haukanes på Huglo ; Kommune : Stord (1221) ; Fylke : Hordaland (12)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 310200 m..... Y-koord: 6640550 m.
Grader min.sek. Ø : 5 36 38 .....Grader min.sek. N : 59 51 31 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Vest-Norge sør Avgrensning : Dekkeområdet Karmøy - Sunnhordland - Bergensbuene - Øygarden. Grense i sør som for Vest-Norge vest, i nord mot "gneiskomplekset".
Tektonisk hovedinnd.: Øvre dekkeserie
Tektonisk enhet : Hardangerfjorddekket

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, dypbergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad Tykkelse : 100 m
Hovedlitologi : kalkspatmarmor, konglomerat
Beskrivelse : Enhet som Færseth (1982) og Færseth & Solli (1982) har plassert i Hardangerfjordgruppa, men som etter ny inndeling (Ragnhildstveit et al. 1998, kartblad Haugesund 1:250 000) er lagt til Grutlefjordgruppa. Består av finkrystallin, mørk kalkstein med lag av pelittisk og psammittisk matriks med mye grafitt. I basis av formasjonen er et konglomerat derivert fra kvartskeratofyren i Hugloformasjonen (lagpakken er invertert).

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Ordovicium-(silur)
Hva slags alder : Avsetning

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Ådlandsformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Hugloformasjon
Naboforhold : Sideliggende enhet Flugedalsformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Grutlefjordgruppe

Annen litteratur der Haukanesformasjonen er omtalt
Færseth, R. B.; Solli, A. 1982: 1:50 000, Berggrunnskart Husnes 1214 4

Robins, B. 1982: The geology and petrology of the Rognsund intrusion, West Finnmark, Northern Norway.,NGU 371, 1 - 55


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse