Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Fosengruppen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Fosen Enhetstype : gruppe Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Fosengruppen
Engelsk : Fosen Group

Andre, ikke foretrukne navn : Old Red Sandstone, Fosnagruppen

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Siedlecka, Anna 1975: Old Red Sandstone lithostratigraphy and sedimentation of the outer Fosen area, Trondheim region.,NGU 321, 1-35 + pl

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Fosengneis Fosengneisen Fosen gneiss Uformel
Magnus-Fosenforkastningskompleks Magnus-Fosenforkastningssonen Magnus-Fosen fault zone Uformel
Fosensynklinal Fosensynklinalen Fosen syncline Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Trondheim; Kristiansund
1 : 50000 kartblad : Ørland (1522-3); Rissa (1522-2)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Fosen ; Kommune : Ørland (1621) ; Fylke : Sør-Trøndelag (16)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 521000 m..... Y-koord: 7058000 m.
Grader min.sek. Ø : 9 25 26 .....Grader min.sek. N : 63 38 57 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Midt-Norge vest Avgrensning : Området Molde - Fosen - Foldereid - Grong. Grense i nordøst ved basis av Helgelandsdekkekomplekset, i sørøst som for Midt-Norge sør.
Tektonisk hovedinnd.: (Ukjent kode)

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : konglomerater, sandstein
Beskrivelse : Brukt om devonavsetningene på Ørlandet, Kråkvåg, Storfosna og Hitra. Det omfatter en formasjon på Hitra (Hitraformasjonen), og fire formasjoner i området ved Ørlandet (Austråttformasjonen, Bjugnkonglomeratet, Fosenheikonglomeratet og Kråkøya granittkonglomerat).

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Ludlow(sen silur)-devon
Hva slags alder : Avsetning

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Borgklintenhet

Annen litteratur der Fosengruppen er omtalt
Turner, P. 1974: Orign of Red Beds in the Ringerike Group (Silurian) of Norway, Sedimentary Geology, 12, 215-235

Wolff, F. C 1976: 1:250 000, Berggrunnskart Trondheim

Wolff, F. C 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Rissa 1522 2

Roberts, D. 1978: Caledonides of South central Norway., Geological survey of Canada Paper 78-13 31-37

Harland, W. B. 1978: The Caledonides of Svalbard, Geological survey of Canada Paper 78-13 2-11

Wolff, Fredrik Chr. 1979: Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart Trondheim og Østersund 1:250 000 (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 353, 1-76 + kar

Steel, R.; Siedlecka, A.; Roberts, D. 1985: The Old Red Sandstone basins of Norway and their deformation: a review.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 293-315

Bryhni, I.; Sturt, B. A. 1985: Caledonides of southwestern Norway., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas, G&S 89-107

Kollung, Sigbjørn 1990: The Surna, Rinna and Orkla Nappes of the Surnadal-Orkdal district, southwestern Trondheim,NGU Bulletin 418, 9-17


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse