Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Langeformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Lange Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Langeformasjonen
Engelsk : Lange Formation

Andre, ikke foretrukne navn : Sentrale deler av Finnværgruppen

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Langensynklinal Langensynklinalen Langen syncline Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Kontinentalsokkelen

Lokaliteter
Typelokalitet : Oljebrønn 6506/12-1 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 06 43 44 .....Grader min.sek. N : 65 10 08 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Oljebrønn 6506/12-4 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 06 43 30 .....Grader min.sek. N : 65 12 47 ....Nøyaktighet : 200 m.

Beskrivelse
Litologisk kode : Postkaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : Leirsteiner, karbonater, sandsteiner
Beskrivelse : Var. fargede leirsteiner med uregelmessige bånd av de andre b.a. Ass. med tuffer forekommer. Stor utbredelse. (Grunn-)marin avsetning. Enheten er radioaktiv.

Alder
Eon/æra : Mesozoikum Tid : Ryazanian-Turonian (kritt)
Hva slags alder : Avsetning
Kommentar : Litteraturreferanse om dateringen: FORFATTER: Dalland, A. et al.; ÅR: 1988; TITTEL: ; KILDE:

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Lysingformasjonen, Kvitnosformasjonen
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Lysingformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Spekkformasjonen, Lyrformasjonen
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Spekkformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Lyrformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori
Kommentar : Om overordnet enhet :Cromer Knollformasjonen
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :nedre del korr. med Valhallformasjonen i Nordsjøen

Annen litteratur der Langeformasjonen er omtalt
Dalland, A.; Augedahl, H. O.; Bomstad, K.; Ofstad, K. 1988: The Post - Triassic succession of the Mid-Norwegian shelf., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 5-42

Smelror, Morten; Jacobsen, Torgrim; Rise, Leif; Skarbø, Oddvar; Verdenius, Jacob G.; Vigran, Jorunn Os 1994: Jurassic to Cretaceous stratigraphy of shallow cores on the Møre Basin Margin, Mid-Norway,Norsk geologisk tidsskrift 74 (2), 89-107

Grunnaleite, Ivar; Gabrielsen, Roy H. 1995: Structure of the Møre basin, mid-Norway continental margin,Tectonophysics 252 (1-4), 221-251

Bøe, R. & Skilbrei J.R. 1998: Structure and seismic stratigraphy of the Griptarane area, Møre Basin margin, mid-Norway continental shelf, Marine Geology 147 (1998), 85-107

Sommaruga, A. & Bøe, R. 2002: Geometry and subcrop maps of shallow Jurassic basins along the Mid-Norway coast., Marine and Petroleum Geology 19 (2002), 1029-1042

Mørk, Mai Britt E.; Vigran, Jorun Os; Smelror, Morten; Fjerdingstad, Vidar; Bøe, Reidar 2003: Mesozoic mudstone compositions and the role of kaolinite weathering - a view from shallow cores in the Norwegian Sea (Møre to Troms),Norsk geologisk tidsskrift 83 (1), 61-78

Mørk, Mai Britt E.; Johnsen, Sverre Ola 2005: Jurassic sandstone provenance and basement erosion in the Møre margin - Froan Basin area,NGU Bulletin 443, 5-17

Rokoengen, Kåre ; Mørk, Atle ; Mørk, Mai Britt E.; Smelror, Morten 2005: The irregular base Cretaceous reflector offshore Mid Norway: a possible result for the Mjølnir impact in the Barents Sea,NGU Bulletin 443, 19-27

Nysæther, Eigill 2006: Determination of overpressures in sandstones by fluid-flow modelling: The Haltenbanken area, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 86(1), s.1-27

Lien, Trond ; Midtbøe, Ruth Elin ; Martinsen, Ole J. 2006: Depositional facies and reservoir quality of deep-marine sandstones in the Norwegian Sea,Norwegian journal of geology 86 (2), 71-92

Bergh, Steffen G.; Eig, Karsten; Kløvjan, Oddbjørn S.; Henningsen, Tormod; Olesen, Odleiv; Hansen, John-Are 2007: The Lofoten-Vesterålen continental margin: a multiphase Mesozoic-Palaeogene rifted shelf as shown by offshore-onshore brittle fault-fracture analysis.,Norwegian journal of geology 87 (1-2), 29-58

Nysæther, Eigill 2008: Determination of overpressures in sandstones by fluid flow modelling: the Haltenbanken area, Norway: reply,Norwegian journal of geology 88 (2), 143-147

Løseth, H.; Wensaas, L.; Gading, M. 2011: Deformation structures in organic-rich shales, AAPG Bulletin, Vol. 95, Issue 5, pp. 729-747.


Denne utskriften ble generert 18.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse