Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Realgrunngruppen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Realgrunn Enhetstype : gruppe Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Realgrunngruppen
Engelsk : Realgrunnen Group

Andre, ikke foretrukne navn : Tromsgruppen

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Kontinentalsokkelen

Lokaliteter
Typelokalitet : Oljebrønn 7121/5-1 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 21 24 22 .....Grader min.sek. N : 71 35 55 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Leteblokkene 7119/12 og 7120/12

Beskrivelse
Litologisk kode : Postkaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : Fruholmfm./Tubåfm., Nordmelafm., Støfm.
Beskrivelse : Grå sandsteiner dominerer, særlig i midtre og øvre del. Mer innslag av skifer og kull i nedre del. Repr. over hele Hammerfestbassenget og Tromsøbassenget hvor enheten sannsynligvis blir tykkere. Seismiske markerhorisonter i denne enheten kan følges over store deler av Barentshavet. Var. avsetningsmiljø.

Alder
Eon/æra : Mesozoikum Tid : Norian-Bajocian (trias-jura)
Hva slags alder : Avsetning
Kommentar : Litteraturreferanse om dateringen: FORFATTER: Dalland et al.; ÅR: 1988; TITTEL: ; KILDE:

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Teistengrunngruppe
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Ingøydjupgruppe
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Wilhelmøyformasjonen på Svalbard, Båtgruppen og Fangstgruppen på midtnorsk sokkel

Annen litteratur der Realgrunngruppen er omtalt
Dalland, A.; Augedahl, H. O.; Bomstad, K.; Ofstad, K. 1988: The Post - Triassic succession of the Mid-Norwegian shelf., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 5-42

Worsley, D.; Johansen, R.; Kristensen, S. E. 1988: The Mesozoic and Cenozoic succession of Tromsøflaket., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 42-61


Denne utskriften ble generert 18.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse