Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Kleivgranitten
Enhetskategori : Litodemisk enhet

Enhetens navn
Navn : Kleiv Enhetstype : granitt Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Kleivgranitten
Engelsk : Kleivan granite

Andre, ikke foretrukne navn : Kleivan limb, Kleivan series, Kleivankomplekset

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Falkum, Torgeir; Wilson, Richard; Petersen, Jon Steen; Zimmermann, Hans Dieter 1979: The intrusive granites of the Farsund area, south Norway: their interrelations and relations with Precambrian metamorphic envelope.,Norsk geologisk tidsskrift 59 (2), 125-139

Første bruk av enhetsnavnet.
Falkum, Torgeir; Petersen, Jon Steen 1974: A three-fold division of the "farsundite" plutonic complex at Farsund, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 54 (4), 361-366

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Kleivformasjon Kleivformasjonen Kleiva formation Uformel
Kleiverformasjon Kleiverformasjonen Kleiveren formation Uformel
Kleivmarmor Kleivmarmoren Kleiv marble Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Mandal
1 : 50000 kartblad : Lyngdal (1411-3)

Lokaliteter
Typelokalitet : Øvre Kleivan, 6 km ØNØ for Lyngdal sent. ; Kommune : Lyngdal (1032) ; Fylke : Vest-Agder (10)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 391762 m..... Y-koord: 6448499 m.
Grader min.sek. Ø : 7 9 36 .....Grader min.sek. N : 58 9 52 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge sør Avgrensning : Området vest for Oslofeltet og øst for og inkludert Mandal - Ustaos-forkastningssonen og sør for undre dekkeserie.
Tektonisk hovedinnd.: Stedegen
Tektonisk enhet : Svekonorvegiske bergarter

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, dypbergart
Hovedlitologi : charnockitt
Beskrivelse : Stor innholdsmessig variasjon, mest charnockittisk i nord, sørover overtar biotitt for hornblende. Aller sydligst en finkornet granitt med granat.

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : 930+7 Ma (senprot.)
Hva slags alder : Intrusjon
Dateringsmetode : Rb-Sr (Rubidium-strontium-isotoper)
Kommentar : Litteraturreferanse om dateringen: FORFATTER: Pedersen & Falkum; ÅR: 1975; TITTEL: ; KILDE: Chem. geol. 15, 97-101.

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Flekkefjordsgneisen

Annen litteratur der Kleivgranitten er omtalt
Petersen, J. S. 1977: The migmatite complex near Lyngdal, southern Norway, and related granulite metamorphism, NGT, Vol. 57, 65-88.

Wilson, J. Richard; Pedersen, Svend; Berthelsen, Carsten Roger; Jakobsen, Bent Magnus 1977: New light on the precambrian Holum granite, South Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 57 (4), 347-360

Petersen, J. S; Pedersen, S. 1977: Strontium-isotope study of the Kleivan, southern Norway, NGT, Vol. 58, 97-102.

Falkum, Torgeir; Pedersen, Svend 1979: Rb-Sr age determination on the intrusive Precambrian Homme granite and consequences for dating the last regional folding and metamorphism in the Flekkefjord region, SW Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 59 (1), 59-65

Maijer, C.; Padget, P. 1987: The geology of southernmost Norway., NGU Special Publ. Nr. 1

Falkum, T.; Petersen, J. S. 1987: Day 4 - The Agder migmatitic gneiss complex and post-kinematic granites.,Special publication 1, 34-47

Falkum, T.; Petersen, J. S. 1987: Day 4 - The Agder migmatitic gneiss complex and post-kinematic granites.,Special publication 1, 34-47

Duchesne, J.C.; Michot, J.; Maquil, R. 1987: Day 5 - The Rogaland intrusive masses: Introduction.,Special publication 1, 48-63

Maijer, C.; Verschure, R.H.; Visser, D. 1994: Strontium isotope study of two supposed satellite massifs of the Egersund Anorthosite complex: the Sjelset Igneous Complex and the Undheim Leuconorite,Norsk geologisk tidsskrift 74 (1), 58-69

Falkum, Torgeir 1998: The Sveconorwegian magmatic and tectonometamorphic evolution of the high-grade Proterozoic Flekkefjord complex, South Norway.,NGU Bulletin 434, 5-33


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse