Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Brumunddalssandsteinen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Brumunddals Enhetstype : sandstein Status :

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Brumunddalssandsteinen
Engelsk : Brumunddal sandstone

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Oftedahl, Christoffer 1960: Permian rocks and structures of the Oslo region.,NGU 208, 298-343

Første bruk av enhetsnavnet.
Rosendahl, Halvor 1929: Brumunddalens porfyr-sandstein-lagrekke m.brettet kart M. 1: 20 000,Norsk geologisk tidsskrift 10 (3-4), 367-448

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Brumunddalslava Brumunddalslavaen Brumuddal (rhombporphyry) lava Uformel
Brumunddalsforkastning Brumunddalsforkastningen Brumunddal fault Uformel
Brumunddalsinterstadialen Brumunddalsinterstadialen Brumunddal interstadial Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar
1 : 50000 kartblad : Hamar (1916-4)

Lokaliteter
Typelokalitet : Narud v/Brumunddal ; Kommune : Ringsaker (0412) ; Fylke : Hedmark (04)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 606906 m..... Y-koord: 6754391 m.
Grader min.sek. Ø : 10 58 16 .....Grader min.sek. N : 60 54 36 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Oslofeltet Avgrensning : Oslofeltet.
Tektonisk hovedinnd.: Perm og senkarbon
Tektonisk enhet :

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : permisk, regional, lavgrad Tykkelse : 400-500 m
Hovedlitologi : sandstein
Beskrivelse : Gul-rød sandstein, dels. brukt som bygningsstein. 30-40% rombeporfyr- derivert feltspat. Spesiell bergart i Norge. Navnet er brukt også i nyere tid.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : perm-trias
Hva slags alder : Avsetning

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Brumunddalslava

Annen litteratur der Brumunddalssandsteinen er omtalt
Ramberg, I. B.; Spjeldnes, N. 1978: The Tectonic History of the Oslo Region, Ramberg, I.B., & Spjeldnaes, N.: Tectonics and Geophysics 167-194

Stortvedt, K. M.; Pedersen, S.; Løvlie, R.; Halvorsen, E. 1978: Paleomagnetism in the Oslo Rift Zone, Ramberg, I.B., & Spjeldnaes, N.: Tectonics and Geophysics 289-296

Røthing, Knut; Gjøen, Einar 1991: Separate gravimetric and magnetic anomaly sources: deep Permian intrusions at Nes, Hedmark.,Norsk geologisk tidsskrift 71 (4), 249-258

Nordgulen, Ø. 2005: MJØSAREGIONEN, geologisk berggrunnskart M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Mjøsaregionen

Andersen, Tom; Saeed, Ayesha; Gabrielsen, H. Roy; Olaussen Snorre 2011: Provenance characteristics of the Brumunddal sandstone in the Oslo Rift derived from U-Pb, Lu-Hf and trace element analyses of detrital zircons by laser ablation ICMPS, Norwegian Journal of Geology, vol. 91, pp 1-19. Trondheim 2011.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse