Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Bjørgeformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Bjørge Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Bjørgeformasjonen
Engelsk : Bjørge formation

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Bjørlykke, A.; Høy, T.; Skålvoll, H. 1980: Løten. Berggrunnskart; Løten; 19161; 1:50 000; trykt i farger;

Første bruk av enhetsnavnet.
Bjørlykke, A.; Høy, T.; Skålvoll, H. 1980: Løten. Berggrunnskart; Løten; 19161; 1:50 000; trykt i farger;

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Bjørgaledd Bjørgaleddet Bjørga slate member Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar
1 : 50000 kartblad : Løten (1916-1); Tangen (1916-2); Østre Toten (1916-3); Hamar (1916-4); Gjøvik (1816-1); Eina (1816-2)

Lokaliteter
Typelokalitet : Bjørge N for Hamar ; Kommune : Ringsaker (0412) ; Fylke : Hedmark (04)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 614200 m..... Y-koord: 6749591 m.
Grader min.sek. Ø : 11 6 10 .....Grader min.sek. N : 60 51 54 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Oslofeltet Avgrensning : Oslofeltet.
Tektonisk hovedinnd.: Undre dekkeserie
Tektonisk enhet : Os - Rødekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, svært lav grad
Hovedlitologi : Didymograptusskifer, Ogygiocarisskifer

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : mellomordovocium
Hva slags alder : Avsetning

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Hovinsholmskiferen
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori
Kommentar : Om naboforhold :Steinsformasjonen (nå ledd)

Annen litteratur der Bjørgeformasjonen er omtalt
Bjørlykke, A. et al. 1979: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Løten 1916 1

Høy, T.; Bjørlykke, A. 1980: 1:50 000, Berggrunnskart Hamar 1916 4

Spjeldnaes, N. 1985: Biostratigraphy of the Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 317-330

Nitecki, Matthew H.; Spjeldnæs, Nils 1989: A new ordovician tubular 'alga' from Norway,Norsk geologisk tidsskrift 69 (2), 95-102

Røthing, Knut; Gjøen, Einar 1991: Separate gravimetric and magnetic anomaly sources: deep Permian intrusions at Nes, Hedmark.,Norsk geologisk tidsskrift 71 (4), 249-258


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse