Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Jarfjordgneisen
Enhetskategori : Litodemisk enhet

Enhetens navn
Navn : Jarfjord Enhetstype : gneis Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Jarfjordgneisen
Engelsk : Jarfjorden Gneiss

Andre, ikke foretrukne navn : Jarfjord Gneiss, Jarfjordkomplekset, Jarfjorden gneiss complex, Jarfjordgruppa,

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Siedlecka, Anna; Nordgulen, Øystein 1996: Kirkenes. Berggrunnsgeologisk kart Kirkenes M 1:250 000; trykt i farger

Første bruk av enhetsnavnet.
Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Enhetens tidligere navn.
Siedlecka, Anna; Iversen, Edvard; Krill, Allan 1985: Lithostratigraphy and correlation of the Archean and Early Proterozoic rocks of Finnmarksvidda and Sørvaranger district.,NGU Bulletin 403, 7-36

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Kirkenes
1 : 50000 kartblad : Kirkenes (2434-2); Grense Jakobselv (2534-4); Bøkfjorden (2434-1); Jakobselva (2534-3)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Jarfjorden, Ø for Kirkenes ; Kommune : Sør-Varanger (2030) ; Fylke : Finnmark (20)
Punktmarkering : UTM-Zone 36 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 401000 m..... Y-koord: 7731700 m.
Grader min.sek. Ø : 30 26 43 .....Grader min.sek. N : 69 40 29

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Nord-Norge sørøst Avgrensning : Grunnfjellet på Finnmarksvidda og i Sørvaranger.
Tektonisk hovedinnd.: Stedegen
Tektonisk enhet : Arkeiske bergarter

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, usikker opprinnelse
Metamorfose : arkeisk, regional, høygrad
Hovedlitologi : Glimmergneiser og -skifre
Beskrivelse : Båndete, grå til rustbrune glimmeskifre og -gneiser med tynne bånd av amfibolitt og kalksilikatbergarter. Dels hyperstenførende med andre høygrads-mineraler. Langs grensen mot Russland i sørøst finnes metatuffer, også kvartsitt og konglomerat er observert (Bugge, 1960, NGU 208). Overgangssone mot Kirkenes- og Hompegneisen med mørk amfibolitt (50 meter), dels jernmalmførende. Enheten er ofte sterke migmatittisert med uregelmessige linser, årer og lommer av lyse, granittiske bergarter med granataggregater - dels større kropper med granatførende granitt som er dannet ved oppsmelting av denopprinnelige Jarfjordgneisen. Mot nordvest er enheten mindre omdannet og dels uten migmatittisering. Enheten inngår i Markers (1985) Sør-Varangerenheten.

Alder
Eon/æra : Arkeikum Tid : 2719 +/- 3 m.Å
Hva slags alder : Dannelse Utfyllende oppl.: Glimmergneis
Dateringsmetode : U-Pb (Uran-bly-isotoper)
Kommentar : I følge Siedlecka og Nordgulen (1996) er alderen fra upubliserte data av R.D. Tucker et al.
Litteraturreferanse : Siedlecka, Anna; Nordgulen, Øystein 1996: Kirkenes. Berggrunnsgeologisk kart Kirkenes M 1:250 000; trykt i farger

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Kirkenesgneis
Kommentar : Tektonisk grense

Bidragsyter
Dato : 10.11.2011 Navn : Leif Roger Størseth
Kontaktadresse : NGU

Annen litteratur der Jarfjordgneisen er omtalt
: Enhetsnavn godkjent av Statens Namnekonsulentar.

Bakkejord, Knut J.; Lebesbye, Erland H.I. 1985: Bøkfjorden, Joakobselva og Grense Jakobselv. Beskrivelse til de kvartærgeologiske kartene 2434 I, 2534 III og 2534 IV M 1:50 000 (med fargetrykt kart.,Skrifter 70, 1 - 24

Iversen, Edvard & Krill, Allan 1990: KIRKENES, berggrunnskart 2434 2, 1:50 000, foreløpig utgave, NGU

Iversen, E. & Krill, A.G. 1991: BØKFJORDEN, berggrunnskart 2434 1, 1:50 000, foreløpig utgave, NGU

Levchenkov, Oleg A.; Levsky, Lev K.; Nordgulen, Øystein; Dobrzhinetskaya, Larissa F.; Vetrin, Valery R.; Cobbing, John; Nilsson, Lars Petter; Sturt, Brian A. 1995: U-Pb Zircon ages from Sørvaranger, Norway, and the western part of the Kola Peninsula, Russia,Special publication 7, 29-47

Nordgulen, Øystein; Vetrin, Valery R.; Dobrzhinetskaya, Larissa F.; Cobbing, John; Sturt, Brian A. 1995: Aspects of Late Archaean magmatism in the Sørvaranger-Kola terrane, northern Baltic Shield,Special publication 7, 49-63

Karpuz, M. Ridvan; Roberts, David; Moralev, Valery M.; Terekhov, Evgeni 1993: Regional lineaments of Eastern Finnmark, Norway, and the Western Kola Peninsula, Russia. (Abstract).,1st International Barents Symposium, 21-24 October 1993, Kirkenes,; Norway., upag.

Siedlecka, A.; Nordgulen, Ø. 1996:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Kirkenes


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse