Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Oppland (05) Velg et annet fylke
Kommune: Gjøvik (0502) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Gjøvik (0502) kommune

Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
0502. 001 Redalen Lokal betydning Grus
0502. 002 Redalen 2 Lokal betydning Grus
0502. 003 Sveastranda Liten betydning Grus
0502. 004 Myrum Liten betydning Grus
0502. 005 Engen/Amundsrud Liten betydning Grus
0502. 006 Indalsslåtten Liten betydning Grus
0502. 007 Smedmogrenda Liten betydning Grus
0502. 008 Sulhus Lokal betydning Grus
0502. 009 Smedmoen Liten betydning Grus
0502. 010 Galtestadfløyten Liten betydning Grus
0502. 011 Biri Sør Liten betydning Grus
0502. 012 Biri elvevifte Lokal betydning Grus
0502. 013 Biri nord Liten betydning Grus
0502. 014 Gloppe Kluken Liten betydning Grus
0502. 015 Bruflat Liten betydning Grus
0502. 016 Kråkeberg Liten betydning Grus
0502. 017 Vest Kloppmyra Liten betydning Grus
0502. 018 Rolidvegen Lokal betydning Grus
0502. 019 Strandengen Liten betydning Grus
0502. 020 Bjørge Liten betydning Grus
0502. 021 Matisrud nord Liten betydning Grus
0502. 022 Matisrud sør Liten betydning Grus
0502. 023 Holmstad Liten betydning Grus
0502. 024 Haugom Lokal betydning Grus
0502. 025 Storsveen Lokal betydning Grus
0502. 026 Stampestuen 1 Lokal betydning Grus
0502. 027 Stampestuen 2 Lokal betydning Grus
0502. 028 Ringsjøen 1 Liten betydning Grus
0502. 029 Lønnum 1 Liten betydning Grus
0502. 030 Lønnum 2 Lokal betydning Grus
0502. 031 Ringsjøen 2 Liten betydning Grus
0502. 032 Ringsjøen 3 Ikke vurdert Grus
0502. 033 Svingstad Liten betydning Grus
0502. 034 Skaugom Liten betydning Grus
0502. 035 Dragsetsætra Liten betydning Grus
0502. 036 Østdalsmyra Liten betydning Grus
0502. 037 Bråstad Liten betydning Grus
0502. 038 Gubberud Liten betydning Grus
0502. 039 Prestberg Liten betydning Grus
0502. 040 Vardal idrettsplass Liten betydning Grus
0502. 041 Slåttom Liten betydning Grus
0502. 043 Stuggurønningen Liten betydning Grus
0502. 044 Bjørnstadelva Liten betydning Grus
0502. 045 Finna Liten betydning Grus
0502. 046 Grøterud,nordre Liten betydning Grus
0502. 047 Bekkemellom Liten betydning Grus
0502. 048 Liabekken Liten betydning Grus
0502. 049 Rindal Liten betydning Grus
0502. 050 Nordby Liten betydning Grus
0502. 051 Storelva Liten betydning Grus
0502. 052 Revhiholen Liten betydning Grus
0502. 053 Elgsjøbekken Liten betydning Grus
0502. 054 Karlstad Liten betydning Grus
0502. 056 Ringvegen Liten betydning Grus
0502. 501 Amsrud pukkverk Regional betydning Pukk
0502. 502 Storsvea Pukk
0502. 503 Ringsjøen Pukk
0502. 504 Bråstad Pukk
0502. 505 Stave Pukk
0502. 518 Semshaugen Ikke vurdert Pukk
0502. 520 Nygaard Liten betydning Pukk
0502. 542 Åndalen pukkverk Regional betydning Pukk

Antall forekomster :

62

Antall forekomster totalt :

62


Denne utskriften ble generert 17.01.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse