Søk i NGUs databaser i Norge

Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.

Føy;lgende databaser er tilgjengelige:
Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
wmsdrift@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse