English version
Gjøre oppslag i Malm-, Industrimineral- og Natursteinsdatabasene.

Velg fylke : Oslo (03)
Rogaland (11)
Møre og Romsdal (15)
Nordland (18)
Østfold (31)
Akershus (32)
Buskerud (33)
Innlandet (34)
Vestfold (39)
Telemark (40)
Agder (42)
Vestland (46)
Trøndelag (50)
Troms (55)
Finnmark (56)

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse (NGU)