English version
Gjøre oppslag i Malm-, Industrimineral- og Natursteinsdatabasene.

Velg fylke : Oslo (03)
Rogaland (11)
Møre og Romsdal (15)
Nordland (18)
Viken (30)
Innlandet (34)
Vestfold og Telemark (38)
Agder (42)
Vestland (46)
Trøndelag (50)
Troms og Finnmark (54)

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse (NGU)