Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Fauske (1841) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
004 Sjyselvik Meget viktig 2 2.563 1.476 28.06.2011
009 Sjønstå Viktig 2 3.441 1.672 27.06.2011
006 Moen Viktig 2 2.922 1.420 28.06.2011
011 Stormo Lite viktig 0 1.135 0.613 27.08.2011
008 Storvik Lite viktig 0 0.333 0.179 27.06.2011
012 Fagerli Lite viktig 1 0.043 0.035 27.06.2011
001 Altermyra Lite viktig 1 28.06.2011
002 Rødås Lite viktig 1 28.06.2011
003 Finneidhaugen Lite viktig 1 28.06.2011
007 Laksåa Lite viktig 0 28.06.2011
013 Øv Daja Lite viktig 1 27.06.2011
005 Båtsvik Ikke vurdert 2 5.882 3.600 28.06.2011
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.