English version
Gjøre oppslag i Malm-, Industrimineral- og Natursteinsdatabasene.

Fylke: OSLO (3) Velg et annet fylke

Velg kommune : Oslo (0301)


Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
Jan Sverre Sandstad, Håvard Gautneb eller til Tom Heldal
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse (NGU)