English version
Gjøre oppslag i Malm-, Industrimineral- og Natursteinsdatabasene.

Fylke: BUSKERUD (33) Velg et annet fylke

Velg kommune : Drammen (3301)
Kongsberg (3303)
Ringerike (3305)
Hole (3310)
Lier (3312)
Øvre Eiker (3314)
Modum (3316)
Krødsherad (3318)
Flå (3320)
Nesbyen (3322)
Gol (3324)
Hemsedal (3326)
Ål (3328)
Hol (3330)
Sigdal (3332)
Flesberg (3334)
Rollag (3336)
Nore og Uvdal (3338)


Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse (NGU)