English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde DEMO
Område nr.:ST70356 i kommune Fauske (1841), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
115A m. 20.0 m. Typeprøver fra Charlotta II gruve
115E m. 10.0 m. Typeprøver fra Charlotta II gruve, Se S.32.6
115F m. 20.0 m. Typeprøver fra Charlotta II gruve, Se S.31.2
58A m. 9.0 m. Typeprøver fra Charlotta II gruve
58B m. m. Typeprøver (arkivprøver) fra Charlotta II gruve
83B m. 20.0 m. Typemalm fra Giken, arkivprøver.
83D m. 10.0 m. Typemalm fra Giken.
83D/E m. m. Typemalm fra Giken, arkivprøver + malm
88K m. m. Typeprøver (arkivprøver) fra Charlotta II gruve
99E m. 20.0 m. Typeprøver fra Giken gruve. Se T.25.8

Antall borehull: 10 Sum: .0 m. Sum: 109.0 m.

Forekomster i boreområdet DEMO.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1841. 024 Giken Viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1841. 025 Charlotta Viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 27.11.2022
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse