English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 025 Charlotta
(Object Id: 1841,025,00,00)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Demo
Borkjerner: Charlotta

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 545933 m. Nord: 7447096 m.
Lengdegrad: 16.0594890 Breddegrad: 67.1374720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 110 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 3000 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 2.0 % 14.05.1993
Kis 18.5 % 14.05.1993
Zn 0.58 % 14.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1886 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1894 - 1991 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1895 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1940 - 1986 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 270 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Charlottasonen består av i hovedsak Charlotta I og II-forekomstene. Sonen har en mer uregelmessig malmføring enn f.eks. Giken-sonen. Råmalmgehaltene er basert på malmberegning fra mars 1986, og forekomsten regnes som helt tømt. Borkjerner fra en rekke hull er på kjernelager i Sulitjelma (1993). Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble to prøver av forskjellige malmtyper tatt fra to tipper rett overfor kirka. Dette var den forekomsten i Sulitjelma-feltet hvor vi fant de beste kopperkisstuffene. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Mellingen, Thorvald , 1962
Geologisk og petrografisk beskrivelse av Charlotta - Giken feltet i Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Christoffersen, T.M. , 1960
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0512.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik diss. cpy-sl i kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 1841,025,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 545983 m. Nord: 7447096 m.
Lengdegrad: 16.0606420 Breddegrad: 67.1374650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0512.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: ~ Massiv, grovk. cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 025 Charlotta

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0512.01 Tipprøve 99319 23719 274 231 64 38.4 248.0
NO0512.02 Tipprøve 99999 10034 503 554 46 42.8 159.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0512.01 -3.0 -3.0 -5.0 33 78.0 14 44.00 10 -2
NO0512.02 3.0 -3.0 -5.0 150 42.6 9 12.00 2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0512.01 14.92 3 25 76 18.45 -2.00 -5.00 -2 5.0
NO0512.02 32.64 6 15 35 31.26 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0512.01 2.00 -3
NO0512.02 1.00 3


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse