English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde GLITREVATNET
Område nr.:BU0334 i kommune Øvre Eiker (0624), Fylke :Buskerud (06)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 270.0 m. 270.0 m. ØVRE EIKER
BH 2 440.0 m. 440.0 m. ØVRE EIKER
BH 3 540.0 m. 540.0 m. Holly Stein og Bernard Bingen prøvetok noen mindre kjernebiter med molybdenmineraliseringer 211009.

Antall borehull: 3 Sum: 1250.0 m. Sum: 1250.0 m.

Forekomster i boreområdet GLITREVATNET.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
0625. 019 GLITREVATNET Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Denne utskriften ble generert t 20.08.2022
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse