English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Oslo kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006609 Akersberg gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006615 Finnerudhøgda Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006608 Gaustad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006600 Grussletten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006601 Grussletten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006602 Grussletten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006603 Grussletten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006599 Haugerud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006597 Haugerud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006598 Haugerud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006616 Kamphaugåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006606 Linderud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006607 Linderud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006604 Rødtvet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006605 Rødtvet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006617 Skjerpeløkka Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006612 Sognsvatn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006613 Sognsvatn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006614 Sognsvatn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006611 Sognsvatn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006610 Vettakollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

21

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013133 Bånkall 1 Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015505 Ammerud 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015457 Bekken Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015425 Blanksjø 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015453 Brekke 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015496 Greibanen 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015451 Grinda Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015447 Langmyra 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015512 Ravnkollen 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015508 Romsås 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015492 Rødtvedt 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015485 Sandås 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015411 Sognsvann 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015460 Stig 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015415 Svartkulp 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015473 Årvoll 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

16


Antall forekomstområder totalt:

37


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse