English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Asker kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005823 Bispen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005821 Brattebakke Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005816 Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005820 Engene Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005817 Grimsrud Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005822 Husebykollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005818 Rørvik Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005819 Selvikstranden Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005814 Sørumsåsen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008722 Bleiker Liten betydning Karbonatmineraler
008717 Hogstad Liten betydning Karbonatmineraler
008630 Knattvoll Ikke vurdert Karbonatmineraler
008557 Sætre Ikke vurdert Berylliummineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009642 Ovnerud Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009639 Gleinåsen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009645 Rødbyvatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
015541 Hallen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015111 Kinnartangen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009641 Muserud Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse