English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lillestrøm kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008711 Duerud Ikke vurdert Feltspat
008712 Fjellrudåsen Ikke vurdert Feltspat
008708 Fjelltangåsen Ikke vurdert Feltspat
008714 Kinn Ikke vurdert Feltspat
008715 Sanderud Ikke vurdert Feltspat
008709 Smådal Ikke vurdert Feltspat
008713 Svindal Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015546 Lystadmoen 1 Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009806 Piggåsen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009805 Rundtom 1 Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

10


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse