English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Enebakk kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008710 Løkka Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse