English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Aurskog-Høland kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009802 Aursetsjøen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse