English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lunner kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008638 Askilsrud Liten betydning Karbonatmineraler
008637 Hallom Liten betydning Karbonatmineraler
008639 Kalvsjø Liten betydning Karbonatmineraler
008641 Grua Ikke vurdert Karbonatmineraler
008640 Jonsrud Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse