English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Jevnaker kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008636 Kinge Liten betydning Karbonatmineraler
008635 Brattval Ikke vurdert Karbonatmineraler
008634 Jørnsbråten Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009672 Brenteberg Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse