English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Drammen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005835 Henckel Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005826 Austadtjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005838 Bjørnegruva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005843 Bremsåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005829 Dale Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005841 Dalemyr Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005840 Dalemyrgruben Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005839 Daleråsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005851 Dammyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005832 Damås skjerp Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005827 Dunkedalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005828 Ekholt Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005849 Gravdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005837 Hagatjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005836 Hagatjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005846 Haugsætertjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005847 Hestmyrbrenna Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005830 Konnerud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005831 Konnerudkollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005850 Korsgård Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005859 Landfall Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005862 Langvassbekken Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005860 Myresætra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005834 Narverud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005786 Nes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005845 Nikkerud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005842 Ormetjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005844 Risetjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005796 Røysjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005825 Skjeldrum Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005858 Solbergåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005787 Syversvollen gruber Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005824 Viulsrud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005848 Åserud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
036917 Glitre Not Assessed Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

35

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008581 Bleskestad Liten betydning Karbonatmineraler
008580 Mjøndalen Liten betydning Karbonatmineraler
008629 Andorsrud Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012789 Auke Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
015356 Aronsløkka 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015367 Kjøsterud 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015407 Narverud 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015389 Solbergelva 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015382 Åserud 1 Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

44


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse