English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kongsberg kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006070 Commisarien Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006069 Concordia gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006033 Fredrik iv gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006068 Gott allein die ehre Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006071 Hellige trefoldighets gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006059 Kronprins fredrik gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005833 Lassedalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006031 Rud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006030 Rud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006073 Samuel gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006060 Svarte torstein Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006074 Bakerovnen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006061 De 7 skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006062 Dildok skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006058 Fulsebakke skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006065 Himmelfart grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006052 Jondalen gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006066 Juels gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006067 Kvartsdal gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006064 Segen gottes grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006072 Silberspur grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006054 Sotli skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006056 St. andreas grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006055 St. andreas skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006057 St. jacobs grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006053 Trommedal skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006063 Underbergstollen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036533 Overberget Not Assessed Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036918 Underberget Not Assessed Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Antall forekomstområder :

29

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008574 Lassedalen Internasjonal betydning Andre industrimineraler
008562 Stalsbergtjern Liten betydning Andre industrimineraler
008575 Blårud Ikke vurdert Andre industrimineraler
008601 Dusanfoss Ikke vurdert Feltspat
008567 Ertstjern Ikke vurdert Andre industrimineraler
020105 Granatskjerpet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008550 Jonsknuten Ikke vurdert Andre industrimineraler
008571 Kisgruveåsen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008558 Kjennerud Ikke vurdert Feltspat
008570 Landsverk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008564 Langtjern Ikke vurdert Andre industrimineraler
008569 Lybekk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008568 Majorstuen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008600 Rydningsdalen Ikke vurdert Feltspat
008566 Saggrenda Ikke vurdert Andre industrimineraler
008573 Selsliknatten Ikke vurdert Feltspat
008514 Svelbergåsen Ikke vurdert Glimmermineraler
008572 Åsland Ikke vurdert Andre industrimineraler
036924 Spissholt apatittprovins Not Assessed Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

19

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009638 Nordsæter Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

49


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse