English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lier kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005808 Buttedal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005807 Bøhagan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005809 Gjellebekk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005810 Gjellebekk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005811 Kjenner Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005873 Skustadenga Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005872 Skustadenga Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005870 Svenskehaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005813 Sørumsåsen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005815 Sørumsåsen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005861 Treffen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005812 Ulven Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005871 Øyetjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

13

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008579 Sagåsen Liten betydning Karbonatmineraler
008556 Hørtekollen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008576 Reistadåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015468 Gjellebekk Liten betydning Marmor og kalkstein
015556 Nedre lahell Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
015557 Øvre lahell Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse