English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Øvre Eiker kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006012 Aspesæter Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005938 Bakke Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005990 Bergsgruva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006008 Brenntjernbekk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005865 Dramdal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006016 Gullaksrud Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005989 Haugset gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006014 Hellemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006011 Hestedalsetra Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006010 Hestedalsmyrene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005986 Honsvannet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005987 Humlebekk Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006000 Kolbergåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006017 Korsbakken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006027 Liverud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006006 Lundeteigen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006020 Nordre skogen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005996 Skarra Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006025 Skogen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006028 Spissholt Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006003 Spærensætra Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006002 Stormyra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006007 Tråsåbekk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005878 Ullandsåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005988 Åsgruva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006013 Aspesæter Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005853 Besseberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006009 Brenntjernbekk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006015 Darbu Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005863 Dypingen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006018 Fiskeløs Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006023 Fiskeløs Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006021 Fiskeløs Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005991 Hals Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005992 Hals Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005857 Hamrefjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005856 Hamrefjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005997 Havmyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005994 Himsjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005866 Horsrud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006024 Jøranrud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005879 Katrinelia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006026 Kjennerudvannet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005998 Kolberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006001 Kolbergtjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005855 Krambudalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005854 Krambudalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005881 Lobbenåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006022 Mobekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005993 Multemyråsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005880 Ristvedt Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006004 Skara Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006005 Skjelbredalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005852 Såsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006029 Såtevollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006019 Vestre skogen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005864 Åsvatna Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
036923 Krokvannet Not Assessed Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Antall forekomstområder :

58

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008627 Gulliksrud feltspatgruver Liten betydning Feltspat
019155 Smebrua Liten betydning Feltspat
008561 Kofstad Ikke vurdert Feltspat
008584 Liverud Ikke vurdert Feltspat
008560 Muggerud Ikke vurdert Feltspat
020115 Muggerudtjern Ikke vurdert Feltspat
020134 Piggerud Ikke vurdert Feltspat
008559 Pinsle Ikke vurdert Glimmermineraler
008628 Skard Ikke vurdert Feltspat
020136 Slottåsen Ikke vurdert Feltspat
036925 Spissholt Ikke vurdert Andre industrimineraler
008583 Storåsen Ikke vurdert Feltspat
008582 Vestfossen Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

13

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

71


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse