English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Krødsherad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005941 Vassendrud Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005940 Skalpeli Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005942 Skinnes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008618 Bjøre Ikke vurdert Silika
008619 Bjertnes Liten betydning Feltspat
008617 Hovdekollen Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse