English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Flå kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024645 Gulvikskogen Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse